طراحی و اجرا شبکه های کامپیوتری (Active & Passive) شامل موارد زير مي شود:

مشاوره

شرط لازم براي حصول نتايج مطلوب پس از اجرای پروژه هاي IT، طراحي دقيق و علمي قبل از اجرا طي فازهاي نياز سنجي و شناخت، بررسي استراتژيها و IT Master Plan سازمان، طراحي و آناليز قطعات تا تحويل مي باشد. پر واضح است كه نقش مشاوري صديق و امين كه با شناخت نيازهاي مشتري بتواند بهترين راه حل را در اختيار بگذارد در اين مرحله بيش از پيش خودنمايي ميكند.

طراحی

هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد که این شبكه هاي كامپيوتري، زير ساخت لازم براي استفاده از منابع فيزيكي و منطقي را در يك سازمان فراهم مي آورند. بديهي است، در صورتي كه زير ساخت فوق به درستي طراحي نشود، در زمان استفاده از شبكه با مشكلات متفاوتي برخورد نموده و بايد هزينه هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق آن با خواسته هاي مورد نظر، صرف شود. اين در صورتي است كه مجبور نشويم كه همه چيز را از نو شروع كنيم. يكي از علل اصلي بروز چنين مشكلاتي، طراحي شبكه پس از پياده سازي آن است! يعني ابتدا شبكه پياده سازي مي شود، قبل از آنكه طراحي مناسبي براي آن انجام شود.اصولا تمام طرح هايی که ارائه می شوند، ارزش پياده سازی ندارند. يکی از معيار های مهم که موجب انتخاب يا رد يک طرح می شود پشتيبانی است، که آيا در صورت پياده سازی اين طرح وضعيت پشتيبانی به چه صورت خواهد بود و چه مقدار هزينه به دنبال خواهد داشت و آيا در موارد بحرانی امکان پشتيبانی و خطايابی سريع وجود دارد يا خير؟ ممکن است طراحی و پياده سازی اوليه هزينه زيادی را به دنبال داشته باشد، اما طراحی صحيح می تواند موجب کاهش هزينه در نگهداری و همچنين پشتيبانی باشد. برآورد نياز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتي آن، بعنوان نخستين گام از طراحي ضروري است.

اجرای شبکه

پس از مراحل مشاوره و طراحی، اجرای شبکه قرار دارد که باتوجه به طرحهای داده شده توسط کارشناسان و بررسی نیازهای سازمان توسط تیم مجرب و تکنسینهای این مجموعه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.

  • طراحی و اجرای شبکه های تحت Windows Server 2003 و Windows Server 2008

  • اعمال مدیریت متمرکز بر کلیه منابع ( Files , Applications , Printers , Storages , Users , Servers , Clients )

  • طراحی ، اجرا و بهینه سازی ارتباط با اینترنت و امکان اعمال مدیریت متمرکز

  • طراحی و اجرای زیر ساخت امنیتی شبکه

  • نصب و راه اندازی شبکه های LAN و WAN

  • مشاوره، طراحی و نصب انواع شبکه های Wire و Wireless

  • انجام خدمات ارتباطی بین شهری به وسیله Wireless و Intranet و متصل کردن شرکت ها به کارخانه ها و ایجاد شبکه WAN

  • نصب و پیکربندی انواع تجهیزات Active و Passive شبکه

  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های مبتنی بر راه حل های سیسکو