ثبت موسسات غیرتجاری

موسسه غیرتجاری ،موسسه ای است که درآن امورتجاری خرید، فروش، صادرات و واردات صورت نمی گیرد صرفا جهت انجام امور خدماتی از آن درقانون تجارت یاد می شود از مثال های این نوع موسسات نظیرموسسات حقوقی- موسسات خدماتی و فرهنگی و هنری بدون انجام امور تجاری می باشد ثبت موسسه حقوقی و ثبت موسسه خدماتی در اداره ثبت شرکتها برطبق قانون تجارت انجام می پذیرد توجه داشته باشید که سرمایه ثبتی موسسات غیرتجاری از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بالا می باشد و برای ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها به جز موارد استثنا نیاز به اخذ مجوز از ثبت نمی باشد.

مدارک  مورد نیاز جهت ثبت

کپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی  موسسین و اعضای هیئت مدیره

ارائه آدرس و کد پستی

 ارائه حداقل ده نام سه سیلابی که هر سیلاب دارای معنی فارسی باشد

در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت شرکت، ارائه مجوز از سازمان مربوطه

زمانبندی برای ثبت موسسه در ثبت آراد

24 الی 48 ساعت تایید نام موسسه

5 الی 15روز بعد از امضاء اوراق تحویل اصل آگهی ثبتی (شماره ثبت موسسه+ شناسه ملی )

5 تا 10 روز برای دریافت روزنامه رسمی(پس از پرداخت هزینه روزنامه)

5 تا 14 روز برای دریافت پلمپ دفاتر (پس از پرداخت هزینه دفاتر)  به آدرس موسسه

پیشاپیش از این که وقت گذاشتید و مطالب سایت ما را مطالعه کردید سپاسگزاریم