شرکت با مسئولیت محدود
شرکتی است تجاری که از حداقل ۲ شریک یا بیشتر ثبت می شود که از بار مسئولیتی کمتری نسبت به شرکت هــای دیگر برخوردار میباشد. از خاصیت های ثبت شرکت مسئولیت محدود بار مسئولیتی و تعهدی پایین تر(همانطور که از نام آن بر می آید)و همچنین استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر آرایشی بهداشتی،آشامیدنی ، موادغذایی، خرید، فروش، صادرات، واردات، و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند مناسب تر می باشد از خاصیت های شرکت مسئولیت محدود، داشتن هیئت مدیره (تصمیم گیرنده ) خارج از شرکاء مـی باشد که برای سرمایــه گذاری افراد دیــگر قابـل اسـتفاده می باشد.برای ثبت شــرکت مسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایــه در حساب بانکی و یا بازکردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.

در شرکتهای با مسئولیت محدود، مسئولیت تک تک سهامداران در برابر بدهی های شرکت محدود به سرمایه گذاری آنها در شرکت است. پس اگر داشته های شرکت پاسخگوی مطالبات بستانکاران نباشد، شرکا ( اینجا دیگر نباید گفت سهامداران ) تنها سرمایه خود در شرکت را از دست می دهند و فرد طلبکار حق تامین طلب خود از اموال شخصی آنها را ندارد.
با این اوصاف شرکت با مسئولیت محدود بسیار شبیه شرکت سهامی خاص می شود. مهمترین فرق این دو نوع شرکت این است که در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت تبدیل به ورقه های سهام نمی شود. دیگر تفاوت این شرکتها در حداقل اعضای آنهاست حداقل اعضای یک شرکت سهامی خاص سه نفر است. اما شرکت با مسئولیت محدود تنها با دو شریک قابل ثبت است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت

تصویر شناسنامه و کارت ملی شرکاء و اعضای هیئت مدیره
ارائه آدرس و کد پستی
ارائه حداقل5  نام سه سیلابی که هر سیلاب دارای معنی فارسی باشد
در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت شرکت، ارائه مجوز از سازمان مربوطه

زمانبندی برای ثبت شرکت مسئولیت محدود در ثبت آراد
24 الی 48 ساعت تایید نام شرکت
5 الی 15روز بعد از امضاء اوراق تحویل اصل آگهی ثبتی (شماره ثبت شرکت + شناسه ملی )
5 تا 10 روز برای دریافت روزنامه رسمی(پس از پرداخت هزینه روزنامه)
5 تا 14 روز برای دریافت پلمپ دفاتر (پس از پرداخت هزینه دفاتر) به آدرس شرکت
پیشاپیش از این که وقت گذاشتید و مطالب سایت ما را مطالعه کردید سپاسگزاریم