شرکت تعاونی
شرکتهای تعاونی با فلسفه تجمیع توان تعداد زیادی از افراد که عموما به تنهایی قادر به حل بعضی مشکلات خود نیستند به وجود آمده است. شرکت تعاونی شرکتی است که در آن به جای سرمایه هر عضو ، هر کدام از اعضا در آن نقش اصلی را دارا می باشند. می توان گفت خصوصیت اصلی این نوع شرکت آن است که هر عضو بدون توجه به سرمایه وی دارای یک حق رای است. شرکتهای تعاونی به دو گروه عام و خاص تقسیم می شوند که در حالت عام هر کس می تواند به عضویت آن در بیاید . اما در حالت خاص تنها یک صنف خاص مثل دانشجویان، کارگران، پزشکان و … می توانند عضو آن باشند. تعداد اعضای شرکت تعاونی به طور کلی باید هفت نفر یا بیشتر باشد. البته برای هر نوع خاصی از شرکت تعاونی بر مبنای نوع فعالیت و سرمایه موجود حداقل و حداکثر تعداد اعضا بایستی به مصوبه وزارت تعاون مشخص شده است.
چرا شرکت تعاونی ؟
شرکت تعاونی به کسانی که به تنهایی توان حل مشکلات خود را ندارند این اجازه را می دهد که با مشارکت با یکدیگر به موانع را برطرف کنند. به عنوان مثال در صورتیکه جمعی از افراد به یک کالای خاص به طور مستمر احتیاج داشته باشند، در صورتیکه مقدار خرید تک تک آنها اندک باشد مجبور خواهند بود آن کالا را از طریق واسطه و قیمت گرانتر خریداری نمایند در حالیکه با عضویت در یک شرکت تعاونی و تجمیع سرمایه، می شود آن کالا را از تولید کننده به صورت عمده و بدون نیاز به واسطه خریداری کرد. همین طور برای فروش کالا ، ممکن است به عنوان مثال یک کشاورز در شرایطی نیاز اضطراری به پول داشته باشد. در نتیجه با فروش فوری کالای خود و یا سلف فروشی، متحمل خسارت شود. اما در صورتی که وی عضو یک شرکت تعاونی باشد با فروش کالای خود به آن شرکت می تواند از زیان ذکر شده جلوگیری کند. برای یک مثال دیگر می توان کارگری را مثال زد که به دلیل بضاعت کم نمی تواند از موسسه ای وام بگیرد. اما با عضویت در یک شرکت تعاونی و داشتن اعتبار نزد آن شرکت او خواهد توانست با نرخ معمول اقدام به اخذ وام کند.
از لحاظ عضویت شرکت های تعاونی دو نوع هستند :
1_عام :عضویت برای همه ازاد است و قسمتی از سرمایه توسط مردم تعمین می شود .
2_خاص:عضویت برای گروه خاص است مثلا کارگران ،کشاورزان و……
شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که تمام یا بخشی از چند هدف و موضوع فعالیت مختلف مرتبط و غیر مرتبط با یکدیگر را – که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد – با هم در اهداف و موضوع فعالیت خود منظور کند. هر یک از انواع شرکت های تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود ، می تواند به هر گونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت اصلی خود دست بزند و در این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد ، مثلاَ یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندی های مشترک اعضای خود ، اقدام به فعالیت تولیدی ، واردات ، صادرات و سرمایه گذاری در شرکت های دیگر کند ، بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید ، مشروط به اینکه فعالیت های مذکور ، مرتبط و در جهت فعالیت تامین نیازمندی های عمومی مصرفی کارمندان عضو باشد. در مقابل هر گاه یک شرکت تعاونی مصرف ، طبق اساسنامه آن چند منظوره باشد ، می تواند به فعالیت های مسکن ، اعتبار و تولیدی غیر مرتبط با نیازهای اعضا بپردازد.
• انواع چند منظوره
شرکت های تعاونی چند منظوره به دو صورت تشکیل می شوند ، چند منظوره خاص و چند منظوره عام
تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چند منظوره ، اولاَ منوط به آن است که مجوز فعالیت یا موافقت اصولی طرح های مورد نظر اخذ شده باشد ، ثانیاَ سرمایه شرکت با سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح های مذکور متناسب باشد.
شرکت تعاونی چند منظوره خاص شرکتی است که اعضای آن را موسسان آن تشکیل می دهند و یا اینکه هیئت موسس، اعضای شرکت را از بین داوطلبانی که واجد شرایط عضویت در تعاونی ها هستند ، در حد ظرفیت و امکانات خود و با توجه به اینکه کلیه اعضا باید در تعاونی شاغل باشند ، تعیین می کند.
در شرکت تعاونی چند منظوره عام ، هیئت موسس با دعوت عام از طریق انتشار آگهی و با قید این نکته که عضویت برای عموم آزاد است ، داوطلبان واجد شرایط عضویت را در حد ظرفیت و امکانات خود به عضویت می پذیرد. به موجب قانون ، در تعاونی های چند منظوره عام ، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است ؛ اما اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ، باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود”.در مقابل شرکت های تعاونی چند منظوره ، تعاونی های دیگر ” شرکت های تعاونی یک منظوره ” نامیده می شوند ، مانند شرکت های تعاونی مصرف ، مسکن ، اعتبار و غیر
انحلال و تصفیه:
در شرکت های تعاونی انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون انجام می شود .زمانی انحلال صورت می گیرد که
1-در صورتیکه تعداد اعضا از حد کمتر باشد
2-فعال نبودن شرکت بیش از یک سال بدون دلیل
3-رعایت نکردن قوانین و مقررات بعد از سه بار اخطار
4-در نهایت ورشکستگی
بعد از انحلال شرکت سه نفر جهت امور تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به اداره ی ثبت معرفی می شود

پیشاپیش از این که وقت گذاشتید و مطالب سایت ما را مطالعه کردید سپاسگذاریم