تخفیف به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان

ثبت آراد به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان به مدت یکماه کلیه خدمات خود را با 20 درصد تخفیف ارائه میدهد. ثبت شرکت : 2/800/000 ریال صورتجلسه تغییرات : 2/000/000 ریال ثبت برند :9/600/000 ریال  پلمپ دفاتر: 960/000 ریال اخذ کارت بازرگانی: 4/800/000 ریال  اخذ کد اقتصادی: 5/600/000 ریال  ثبت اختراع : 20/000/000 ریال  ثبت طرح صنعتی:16/000/000 ریال رتبه بندی …