احتمال تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده

✅احتمال تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 🔰🔰🔰🔰 🔽 بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد ۹ درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود. 🔽 هادی قوامی ، عضو کمیسیون برنامه و …