شرکت نسبی
این شرکت توسط دو یا چند نفر تاسیس می شود و هر یک از شرکا به میزان درصد سهم خود در سرمایه شرکت مسئول پرداخت مطالبات هستند. به عنوان مثال اگر شرکتی با دویست میلیون تومان بدهی ورشکسته شود، کسی که چهل درصد سرمایه شرکت را طبق اساسنامه تامین کرده موظف به پرداخت چهل درصد از دویست میلیون تومن بدهی یعنی هشتاد میلیون تومان است.
بنابراین بر خلاف شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود، در این شرکتها هم مثل شرکتهای تضامنی هر شریک در مقابل کلیه دیون و تعهدات آن مسئولیت دارد. با این تفاوت که در شرکت های تضامنی هر شریک مسئول پرداخت تمام مطالبات است ولی در شرکت نسبی هر کس بنا بر درصد مالکیت خود می بایست سهمی از کل بدهی های شرکت را بدهد. در این نوع شرکت منافع و سود به نسبت سرمایه سرمایه گذاران تقسیم می شود.
چرا شرکت نسبی؟
شرکت نسبی به نوعی هم دارای بعضی از خصوصیات شرکت تضامنیست و هم مسئولیت شدید این نوع شرکت در تضمین کل مطالبات توسط تمام شرکا را ندارد. اما در مجموع غیر از مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران، در بقیه موارد این شرکت با شرکت تضامنی تشابه دارند. مسئله ای که در اینجا نمی توان از آن عبور کرد این است که شرکتهای نسبی و تضامنی با عدم اقبال روبرو هستند. دلیل اصلی آن هم مسئولیت زیاد شرکا، اشکالات منطقی و حقوقی و همچنین محدودیت های فراوان ( همچون انحلال شرکت پس از فوت یا محجوریت یکی از شرکا و عدم اجازه انتقال سهم به غیر مگر با اجازه دیگر شرکا) در این گونه شرکت ها می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت
سوءپیشینه اعضای هیئت مدیره که حداقل 20 روز اعتبار داشته باشد.
کپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء و اعضای هیئت مدیره
ارائه آدرس و کد پستی
ارائه حداقل ده نام سه سیلابی که هر سیلاب دارای معنی فارسی باشد
در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت شرکت، ارائه مجوز از سازمان مربوطه
زمانبندی برای ثبت شرکت مسئولیت محدود در ثبت آراد
24 الی 48 ساعت تایید نام شرکت
5 الی 15روز بعد از امضاء اوراق تحویل اصل آگهی ثبتی (شماره ثبت شرکت + شناسه ملی )
5 تا 10 روز برای دریافت روزنامه رسمی(پس از پرداخت هزینه روزنامه)
5 تا 14 روز برای دریافت پلمپ دفاتر (پس از پرداخت هزینه دفاتر) به آدرس شرکت
پیشاپیش از این که وقت گذاشتید و مطالب سایت ما را مطالعه کردید سپاسگزاریم