شرکت سهامی عام
در شرکت سهامی عام موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنند .
در این شرکت موسسین 20% سرمایه را خودشان می اورند وحداقل 35% از سرمایه را در حساب شرکت که در یکی از بانکها سپرده میکنند و سپس اظهارنامه را با ضمیمه اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام به ثبت شرکتها میدهند .پس از اینکه شرکت به ثبت رسید سهام انها در بورس قرار میگیرد و داد وستد می شود .
ویژگیهای شرکت سهامی عام
1-تعداد اعضا برای ثبت شرکت حداقل باید پنج نفر باشد
2-در شرکتهای سهامی عام تشکیل مجمع عمومی ضروری است
3-در این شرکتها 20% سرمایه توسط موسسین و 35%به حساب جاری شرکت در حال تاسیس سپرده میشود ما بقی از طریق فروش سهام به مردم تعمین میشود
4-حداقل سرمایه برای تاسیس پنج میلیون ریال است
5-در شرکت سهامی عام اظهارنامه به امضا موسسین می رسد
6-شرکتهای سهامی عام برای فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر نمایند در صورتیکه شرکت های سهامی خاص چنین حقی ندارند .
7-در شرکتهای سهامی عام انتشار اوراق قرضه ممکن است
8-در شرکتهای سهامی عام امضای ورقه ی تعهد سهم ملزم به قبول اساسنامه وتصمیمات مجامع عمومی میباشد
*کامل ترین شرکت ،شرکت سهامی عام است که برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن ، تجارت با کشورهای خارج ،تاسیس کارخانجات و……….تشکیل میشود که سرمایه فردی برای تعمین ان کافی نمی باشد.
سرمایه نقدی غیر نقدی چیست ؟
سرمایه نقدی که اکثر شرکتها دارند وشامل وجه نقد است ،سرمایه غیر نقدی شامل مال یا امتیاز در ازا خرید سهام می پردازند
*پذیره نویسی چیست؟
عمل حقوقی که شخص متعهد می شود به میزان سرمایه ای که به شرکت اورده در شرکت های سهامی عام شریک می شود
مدارک لازم برای پذیره نویسی شرکت
1-اظهار نامه سهامی عام دو نسخه
2-طرح اساسنامه شرکت های عام دو نسخه
3-طرح اعلامیه ی پذیره نویسی دو نسخه
4-ارائه گواهی مبنی بر واریز 35%سرمایه
5-فتوکپی شناسنامه موسسین
مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی عام
1-اظهار نامه دو نسخه
2-اساسنامه دو نسخه
3-صورت جلسه مجمع عمومی دو نسخه
4-صورت جلسه هیئت مدیره دو نسخه
5-در روزنامه تعیین شده اگهی دعوت مجمع موسسین را می دهند
6-فتوکپی شناسنامه مدیران
7-ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز 35%سرمایه
8-در صورت نیاز ارئه مجوز از مراجع ذیصلاح
*هر گونه دعوت یا اطلاعیه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود که یکی توسط مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر توسط وزارت ارشاد تعیین میشود
در اظهار نامه شرکت باید موضوعات زیر ذکر شده باشد
1-نام شرکت
2-مشخصات کامل موسسین ومحل اقامت انها
3-موضوع شرکت
4-میزان سرمایه شرکت نقدی و غیر نقدی
5-بیان تعداد سهام چه با نام چه بی نام واگر سهام ممتاز هم باشد تعیین تعداد وخصوصیات وامتیازات این گونه سهام
6-در مورد میزان اورده هر یک از موسسین با تعیین شماره حساب نام بانک که وجوه در ان پرداخت شده،و اگر اورده غیر نقدی باشد باید ارزش ان و تمام مشخصات کامل قید شود
7-محل اصلی شرکت
8-مدت تاسیس شرکت
طرح اساسنامه :
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت به طور واضح وصریح
3-مدت تاسیس شرکت
4-ادرس اصلی شرکت و اگر شعبه ای دارد ذکر شود
5-سرمایه شرکت چه نقدی وچه غیر نقدی بیان شود
6-تعداد سهام چه با نام وچه بی نام
7-تعیین مبلغ بیان شده هر سهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف ان باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود
8-بیان نحوه انتقال سهام با نام
9-نحوه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام
10-در صورتیکه بخواهند اوراق قرضه ارائه دهند ذکر شرایط
11_بیان شرایط افرایش یا کاهش سرمایه شرکت
12-مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی
13-وضع مقررات برای تشکیل مجامع عمومی و اداره انها
14-روش شور گذاشتن و گرفتن رای اکثریت برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15-تعداد مدیران یا نحوه انتخاب مدت مدیریت
16-بیان حدود اختیارات مدیران و وظایف انها
17-بیان تعداد سهامی که مدیران باید به صندق شرکت بپردازند
18-ورد انتخاب بازرس مدت ماموریت وتعداد بازرس
19-بیان تعیین اغاز وپایان سال مالی شرکت
20-نحوه تغییره اساسنامه درصورت نیاز
*در شرکت های سهامی عام سهامداران می توانند سهام خود را بفروشند در واقع به دیگران منتقل کنند

پیشاپیش از این که وقت گذاشتید و مطالب سایت ما را مطالعه کردید سپاسگذاریم.