شرکتهای سهامی خاص به شرکتهایی گفته میشود که متشکل از حداقل 3 نفر عضو هیئت مدیره (سهامدار) و 2 نفر بازرس تشکیل میشود . ثبت شرکت سهامی خاص هیچ گونه محدودیتی از نظر تعداد اعضاء و سهامدار ندارد .
شرکتهای سهامی خاص باید تمامی اعضاء هیئت مدیره دارای سهام باشند(مدیر عامل در صورتیکه خارج از سهامداران باشد نمیتواند بسمت عضو هیئت مدیره منصوب شود)
بازرسین شرکت نباید هم فامیلی اعضاء هیئت مدیره باشند
برای ثبت سرمایه، باید 35% از سرمایه اعلامی خود را در یک بانک افتتاح حساب و واریز نماید .
میزان سرمایه شرکت به صورت سهام بین افراد تقسیم میشود .
برای نقل و انتقال سهام باید 4% از ارزش سهام انتقالی را به اداره دارایی پرداخت نماید .
از لحاظ مدت تصدی افراد اعضاء هیئت مدیره عموما در شرکتهای سهامی خاص 2 ساله میباشد .
ثبت شرکتهای سهامی خاص در زمینه فعالیت هیچ گونه محدودیتی ندارند ،
ثبت شرکت سهامی خاص میتواند در مناصات و مزایدات چه دولتی و چه خصوصی شرکت کنند .
ثبت شرکت سهامی خاص میتواند تا سقف 5 الی 10 برابر میزان سرمایه خود از وام و تسهیلات بانکی استفاده کند .
در شرکتهای سهامی خاص تمامی اعضاء هیئت مدیره باید حداقل 1 سهام داشته باشند .
در شرکت های سهامی خاص بازرسین هر ساله باید تمدید شوند
در شرکتهای سهامی خاص با پایان هرسال، باید برای سال بعد دفاتر پلمپ تهیه کنند .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

تصویر شناسنامه و کارت ملی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و بازرسین
ارائه آدرس و کد پستی
ارائه حداقل5 نام سه سیلابی که هر سیلاب دارای معنی فارسی باشد
در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت شرکت، ارائه مجوز از سازمان مربوطه

در صورتی که شرکت سهامی خاص برای اعضاء هیئت مدیره از اشخاص حقوقی استفاده می کنند باید یک شخص حقیقی را به عنوان نمایده به اداره ثبت شرکتها معرفی کند
.
زمانبندی برای ثبت شرکت سهامی خاص در ثبت آراد

24 الی 48 ساعت تایید نام شرکت
5 الی 15روز بعد از امضاء اوراق ، تحویل اصل آگهی ثبتی (شماره ثبت شرکت + شناسه ملی )
5 تا 10 روز برای دریافت روزنامه رسمی(پس از پرداخت هزینه روزنامه)
5 تا 14 روز برای دریافت پلمپ دفاتر (پس از پرداخت هزینه دفاتر) به آدرس شرکت

پیشاپیش از این که وقت گذاشتید و مطالب سایت ما را مطالعه کردید سپاسگزاریم